Instructions for using ViAI virtual assistant application on mobile

Ngô Quang Hà Ngô Quang Hà


1. Login, Register on the app:

2. Using virtual assistant ViAI:

- Exchange and request with virtual assistant:

 

- Result and display:

3. Tạo nhắc việc qua trợ lý ảo ViAI

4. Sử dụng các công cụ trên mạng xã hội Afreeday qua trợ lý ảo ViAI

5. Mở nhạc, video youtube qua trợ lý ảo ViAI

6. Tìm kiếm google qua trợ lý ảo ViAI